Twee bestuursleden NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Plaats:
Utrecht
Werk- en denkniveau:
wo, gepromoveerd
Uren:
8
Uiterste reactiedatum:
1 maart 2021
Vacaturenummer:
3775

NWO

NWO is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks rond 1 miljard euro in onderzoek. Zij doet dit op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland. Het onderzoek kan fundamenteel zijn, gericht op het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en/of gericht op directe toepassing van onderzoek in bijvoorbeeld concrete producten. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten die samenwerkingsverbanden tussen instellingen mogelijk maken en bevordert kennisbenutting: het toepassen van wetenschappelijke resultaten in de praktijk. NWO beheert tevens 9 onderzoeksinstituten.

NWO-domein TTW

NWO richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Daarbij legt NWO nadruk op haar verbindende rol binnen de wetenschap maar ook tussen wetenschap en maatschappij. Het NWO-domein toegepaste en technische wetenschappen (TTW) zet zich in voor het versterken van dit wetenschapsveld, het geven van een impuls aan technologische innovatie en de impactvolle toepassing hiervan.

Het technisch-wetenschappelijke onderzoek is koploper in onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven. Het NWO-domein TTW vervult haar rol vanuit een sterke positie op het gebied van publiek-private samenwerking en vanuit een sterke track record om nieuwe kennis tot vernieuwende toepassingen te brengen. Vanaf het begin van het onderzoek brengt het domein potentiële gebruikers van de kennis met de onderzoekers samen. In totaal zorgen in het NWO-domein TTW ruim 75 medewerkers gezamenlijk voor het inrichten en begeleiden van het onderzoeksprogramma van 125 miljoen per jaar.

Voor de komende jaren zet het NWO-domein TTW zich in voor een vitaal en krachtig veld van toegepaste en technische wetenschappen, efficiëntere innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact. TTW zet haar netwerken in ten behoeve van vernieuwende toepassingen en stimuleert een brede multidisciplinaire benadering.

Het bestuur van het NWO-domein TTW zoekt nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan deze ambities.

In afstemming met het uitvoerend managementteam van het NWO-domein TTW en de raad van bestuur van NWO wordt onder verantwoordelijkheid van het domeinbestuur het strategische beleid vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Daarnaast besluit het domeinbestuur over de inzet en ontwikkeling van de financieringsinstrumenten en over de toewijzing van de financiële middelen. De leden van het domeinbestuur zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van de technische wetenschappen, met een vooraanstaande positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoekt het NWO-domein TTW twee nieuwe bestuursleden:

  • een kandidaat met een academische achtergrond in de technische wetenschappen

en

  • een kandidaat met een bedrijfsmatige achtergrond op bestuurlijk niveau.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt twee dagen per maand. Het bestuur vergadert eens per maand op vrijdagochtend op het kantoor van NWO in Utrecht of via videoconferencing.

De medewerker die wij zoeken:

Profiel nieuw bestuurslid TTW-bestuur, gewenste competenties en vaardigheden

  • Substantiële bestuurlijke ervaring en kwaliteit, stevig kaliber, helikopterview.
  • Affiniteit met de doelstellingen van TTW, de onderzoekswereld en publiek-private samenwerking, hetgeen onder andere blijkt uit een relevant netwerk en actieve betrokkenheid bij uit onderzoek voortkomende bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten.
  • Achtergrond in of aantoonbare affiniteit met de technische wetenschappen, bij voorkeur op het gebied van Energietransitie of Agro&Food met een relevant netwerk op niveau (4 TU). Een gedegen financiële achtergrond is een pre.
  • Teamspeler die past in het team van het TTW-bestuur, benaderbaar en bereid om circa twee dagen op maandelijkse basis aan TTW te besteden.
  • Contra-indicatie: sterk politiek profiel en ambitie.

Meer informatie

Interesse of solliciteren?

Voor meer informatie over de vacature en het bestuur van het NWO-domein TTW kunt u contact opnemen met de domeindirecteur dr.ir. Herry Nijhuis via director-ttw@nwo.nl. Reageren op de vacature kan via de “direct solliciteren”-button. Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk op 1 maart aanstaande uw cv en motivatiebrief t.a.v. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen. De gesprekken zullen naar verwachting in de tweede helft van maart gehouden worden.

Wij bieden

  • een benoeming voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal voor drie jaar te verlengen;
  • een vergoeding (inclusief opslag voor premies, sociale lasten etc.) op basis van het NWO-vacatiegeldenbesluit en een vergoeding van de werkelijke uitgaven voor reis-, parkeer-, en verblijfkosten voor de werkzaamheden. 

*Deze velden zijn verplicht.