Twee bestuursleden NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

Plaats:
Den Haag
Werk- en denkniveau:
gepromoveerd
Uren:
8
Uiterste reactiedatum:
1 maart 2021
Vacaturenummer:
3763

NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke en industriële uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur.

NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen
Binnen NWO richt het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) zich op het stimuleren, financieren en coördineren van het Nederlandse onderzoek in de disciplines Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde. Dit onderzoek is georganiseerd in onderzoeksprogramma's en -projecten en wordt uitgevoerd aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Een belangrijk deel van de financiering is beschikbaar voor ongebonden onderzoek. Daarbij worden er geen grenzen tussen disciplines getrokken en wordt ook samenwerking met disciplines buiten het domein gefaciliteerd. Ook stimuleert het domein samenwerking met het bedrijfsleven, departementen en maatschappelijke organisaties, en samenwerking in internationaal verband. Naast de financiering van onderzoeksprojecten zijn nationale strategieontwikkeling en de stimulering van netwerkvorming via wetenschappelijke congressen belangrijke activiteiten.

Bij het NWO-domein ENW zorgen zo'n 150 medewerkers gezamenlijk voor de inrichting en begeleiding van het onderzoeksprogramma van in totaal zo’n 250 miljoen euro per jaar.

Het bestuur van het NWO-domein ENW
Het bestuur van het NWO-domein ENW streeft ernaar hét gezicht en aanspreekpunt van ENW-onderzoek te zijn, voor zowel de onderzoekers als maatschappelijke partners, en wil daarnaast bijdragen aan de opbouw van een integrale nationale onderzoeksportfolio.

Het domeinstuur heeft zeven disciplinaire adviescommissie ('tafels' genaamd) ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De tafels bestaan uit onderzoekers en hebben ook leden vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven.

Het domeinbestuur stelt het strategisch beleid van ENW vast in afstemming met het uitvoerend management team en de raad van bestuur van NWO. Daarnaast besluit het bestuur over de inzet en ontwikkeling van de financieringsinstrumenten en over de toewijzing van financiële middelen.

Bestuursleden hebben relevante werkervaring bij kennisintensieve bedrijven en/of zijn hoogleraar op het gebied van exacte en natuurwetenschappen met een positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Prof.dr. J. (Jan) de Boer, theoretische natuurkunde (UvA), voorzitter en lid van de raad van bestuur
Prof.dr.ir. I.C.W. (Ilja) Arts, moleculaire epidemiologie (UM)
Prof.dr.ir. M.R. (Maarten) van Steen, informatica, digitale maatschappij (UT)
Prof.dr. M. (Moniek) Tromp, materiaalchemie (RUG)
Prof.dr. B.J. (Bas) Zwaan, erfelijkheidsleer (WUR)
Dr. ir. P. (Peter) Wierenga, bedrijfsleven (vml. Philips)

De tijdsbesteding van een bestuurslid is ongeveer twee dagen per maand (0.1 fte). Het ENW-bestuur vergadert op donderdagmiddagen. Bijkomende taken hebben betrekking op het bijwonen van vergaderingen van de adviescommissies (tafels), vertegenwoordiging op nationale wetenschappelijke congressen en activiteiten gerelateerd aan portefeuillehouderschap.

De medewerker die wij zoeken:

Het bestuur van het NWO-domein ENW zoekt twee nieuwe leden:

-  één wetenschappelijk bestuurslid die verbinding heeft met één of meerdere van de exacte en natuurwetenschappelijke disciplines.

-  één bestuurslid met relevante werkervaring bij een bedrijf of maatschappelijke instelling, mét verbinding met de ENW-disciplines en zonder (bezoldigde) wetenschappelijke dienstbetrekking. Bijzonder hoogleraren (zonder een door de universiteit bezoldigde aanstelling) kunnen daarmee wel reageren.

De gezochte bestuursleden hebben affiniteit met de doelstellingen van het NWO-domein ENW en de onderzoekswereld hetgeen o.a. blijkt uit een relevant netwerk en actieve betrokkenheid bij uit onderzoek voortkomende bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten. Ruime kennis van het universitaire speelveld en van ontwikkelingen op het gebied van de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid is waardevol. Bestuurlijke ervaring is een pré. In het bestuur van het NWO-domein ENW passen teamspelers. De bestuursleden worden verwacht flexibel te zijn en bereid om ca. twee dagen per maand aan het domeinbestuur te besteden.

NWO-domein ENW streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur qua expertise, diversiteit en man/vrouw-verdeling.

De functie is niet verenigbaar met een bestuurlijke functie (zoals decaan, instituutsdirecteur of afdelingsvoorzitter) aan een universiteit of onderzoeksinstelling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature en het bestuur van het NWO-domein ENW kunt u contact opnemen met prof. dr. Jan de Boer, voorzitter van het ENW-bestuur via j.deboer@nwo.nl. Reageren op de vacature kan via de “solliciteer”-button. Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk op 1 maart aanstaande uw cv en motivatiebrief t.a.v. prof. dr. J. de Boer. De gesprekken zullen in de tweede helft van maart gehouden worden.

Wij bieden

  • een benoeming voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal voor drie jaar te verlengen;
  • een vergoeding (inclusief opslag voor premies, sociale lasten etc.) op basis van het NWO-vacatiegeldenbesluit en een vergoeding van de werkelijke uitgaven voor reis-, parkeer-, en verblijfkosten voor de werkzaamheden. 


*Deze velden zijn verplicht.