secretaris Kennisrotonde NRO/beleidsmedewerker

Plaats:
Den Haag
Werk- en denkniveau:
wo
Uren:
32 - 40
Uiterste reactiedatum:
21 januari 2019
Vacaturenummer:
3325

Informatie over organisatie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van NWO heeft als doel de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te verbeteren. NRO zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering voor onderwijsonderzoek. Deze komt tot stand op basis van vragen uit de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid en de wetenschap. Hiervoor heeft het NRO drie programmaraden ingesteld die zich richten op fundamenteel onderzoek, praktijkgericht onderzoek en op beleidsgericht onderzoek en combinaties daarvan. Verder is er een stuurgroep ingesteld die onder andere gaat over combinaties van soorten onderzoek. Het NRO heeft ook als opdracht om de resultaten van het onderzoek te verbinden met de praktijk en het beleid van het onderwijs. Zie verder: www.nro.nl.  

Het bureau van het NRO is ondergebracht bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Binnen het NRO is de Kennisrotonde een online loket voor de snelle beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs met kennis uit onderzoek. De missie van de Kennisrotonde is het beter benutten van kennis uit onderzoek in het onderwijs door de beantwoording van kennisvragen van onderwijsprofessionals. Dit bereikt de Kennisrotonde door met antwoorden onderwijsprofessionals in staat te stellen om wetenschappelijk gefundeerde keuzes te maken in hun eigen onderwijspraktijk. De Kennisrotonde van het NRO is op zoek naar een:

Secretaris / beleidsmedewerker met sterke communicatieve vaardigheden (1 fte)

De secretaris van de Kennisrotonde is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de Kennisrotonde (circa 3 dag per week). Strategische doelen weet hij/zij zelfstandig en snel operationeel uit te werken in samenwerking met collega’s. Van het organiseren van bijeenkomsten, tot het schrijven van strategische notities. Van het voeren van netwerkgesprekken, tot het beheer van de financiën. Al deze gaan de secretaris uitstekend af. Kortom, de dagelijkse operationele procesflow van de Kennisrotonde is bij de secretaris in goede handen. De secretaris beheerst de Kennisrotonde op de aspecten geld, risico’s, organisatie, tijd en interne informatie.

Als secretaris werk je nauw samen met de coördinator van de Kennisrotonde, wiens achtervanger je tevens vormt. Voor de praktische organisatie werk je ook nauw samen met een parttime junior beleidsmedewerker en secretaresse, die ondersteunende werkzaamheden verrichten. 

Als nevenactiviteit draagt de secretaris bij aan communicatieactiviteiten van de Kennisrotonde (circa 1 dag per week). 

Vacature

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • Het inrichten en onderhouden van een juist, compleet en actueel overzicht  van documenten die inzicht geven in de resultaten van de Kennisrotonde en interne werkafspraken
 • Monitoring van resultaten van het Kennisrotondeloket en anderen inspireren om aan deze resultaten bij te dragen.
 • Doorontwikkeling van het digitaal kantoor van de Kennisrotonde
 • Communicatie binnen het kennisrotondeteam over de dagelijkse procesgang
 •  Samenstelling van vergaderstukken voor teamvergaderingen met kennismakelaars
 • Financieel management, waaronder het maken van financiële afspraken over contracten en aanbestedingen
 • Praktische coördinatie van bijeenkomsten
 • Leiden van  interne werkgroepen.

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • Een helicopterview om de spin in het web van de bedrijfsvoering van de Kennisrotonde te zijn
 • Een afgeronde masterstudie in de sociale wetenschappen
 • Ruime organisatorische ervaring
 • Ruime ervaring met procesevaluatie en procesmanagement
 • Uitstekende redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Ruime ervaring met het in teamverband vertalen van strategische doelen in concrete activiteiten
 • Oog voor de verspreiding en de toepassingsmogelijkheden van de resultaten van het onderzoek

Verder ben je:

 • Ambitieus
 • Omgevingsbewust
 • Uitdrukkingsvaardig
 • Analytisch
 • Resultaatgericht
 • Flexibel & leergierig

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Kennisrotonde en het NRO: www.kennisrotonde.nl en www.nro.nl

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Veronique van der Perk, coördinator Kennisrotonde, tel.nr. 06-12150710 of v.vanderperk@nwo.nl Informatie over de wervingsprocedure kun je opvragen bij Joke Ruberg, P&O Adviseur, tel.nr. 070-3440648 of  j.ruberg@nwo.nl.

Reageren is mogelijk tot 21 januari 2019 via de sollicitatiebutton.

Wij bieden

een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar. Het salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring kan oplopen tot maximaal € 5.064,- bruto per maand (schaal 11 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen).


Sollicitatie


*Deze velden zijn verplicht.