beleidsmedewerker NRO

Plaats:
Den Haag
Werk- en denkniveau:
wo
Uren:
24 - 38
Uiterste reactiedatum:
4 september 2020
Vacaturenummer:
3690

Het NRO is op zoek naar een beleidsmedewerker met de focus op de juridische aspecten van het onderzoeks- en subsidieproces. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur van NWO. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) van NWO. Het NRO wil met onderzoek het onderwijs vernieuwen en het onderwijsbeleid versterken. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals (docenten, schoolleiders, bestuurders, etc.) vaak nauw samenwerken. Ook heeft het NRO als opdracht om de resultaten van het onderzoek te verbinden met de praktijk en het beleid van het onderwijs. Zie verder: www.nro.nl. Tenslotte voert het NRO regie waar mogelijk, bijvoorbeeld door overlappingen in onderzoeksprojecten te voorkomen.

Als beleidsmedewerker met de focus op de juridische aspecten van het onderzoeks-en subsidieproces, ben je verantwoordelijk voor het uitzetten en begeleiden van een grote verscheidenheid aan subsidie- en aanbestedingsprocedures op het gebied van onderwijsonderzoek. Je ziet toe op uniforme uitvoering en afstemming over werkwijzen (bijvoorbeeld in relatie tot de AVG) en procedures. Je hebt zowel intern als extern een mediërende rol tussen aan de ene kant de wensen van praktijk en beleid en aan de andere kant de kaders van wet- en regelgeving. Je denkt mee over privacyaspecten (zoals het toepassen van de AVG) met betrekking tot specifieke onderzoeksprocedures maar ook in relatie tot het verzamelen, delen, koppelen en verwerken van grootschalige dataverzamelingen. Dit betreft het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO, zie www.nationaalcohortonderzoek.nl), de peilingsonderzoeken van de Inspectie voor het Onderwijs en internationaal vergelijkende studies zoals PISA. Hiertoe sluit je aan bij overlegmomenten met betrokken partijen zoals het ministerie van OCW, de NCO-coördinatoren of het CBS.

Intern fungeer je als schakel tussen de afdeling Juridische Zaken van NWO en de beleidsmedewerkers of medewerkers kennisbenutting en communicatie van het NRO. Je denkt constructief mee over de juridische kant van nieuwe subsidie- en aanbestedingsprocedures en ondersteunt bij het opstellen van onderzoeksprogramma’s. Je draagt samen met collega’s bij aan het voorbereiden, uitzetten en monitoren van evaluatieonderzoek naar (de implementatie) van wet- en regelgeving in de onderwijspraktijk. Je bewaakt de voortgang, voert voortgangs- en resultaatoverleg met onderzoekers, stakeholders en opdrachtgevers.

Tevens willen wij graag dat je actief meedenkt bij het verder ontwikkelen van beleid binnen NRO.

De medewerker die wij zoeken heeft:

Waar kom je te werken?
Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen. Bij NRO werken we met enthousiaste en gedreven collega’s. NRO is een jonge organisatie waar we nauw met elkaar samen werken. We kennen 6 teams, namelijk: team algemeen onderwijsonderzoek, team beleidsgericht onderwijsonderzoek, team praktijkgericht onderwijsonderzoek, team communicatie en kennisbenutting, team Projectbeheer en team PMA. We hebben een open en informele sfeer, zijn ambitieus en enorm betrokken bij ons werk.

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • een afgeronde universitaire masteropleiding rechtsgeleerdheid en aantoonbaar minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • bij voorkeur werk- en/of onderzoekservaring in het onderwijs;
 • kennis over de ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving in meerdere onderwijssectoren;
 • het vermogen om zich subsidie- en aanbestedingsprocedures snel eigen te maken;
 • kennis van de huidige stand van zaken op het gebied van AVG en andere privacy-gerelateerde vraagstukken met betrekking tot verschillende vormen van onderwijsonderzoek, waaronder grootschalige dataverzamelingen;
 • ervaring met het samenwerken met verschillende stakeholders;
 • affiniteit met het onderwijsrecht;
 • kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel;
 • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands-Engels);
 • een lerende houding: reflecteert op de eigen werkprocessen, ziet verbetermogelijkheden en nieuwe kansen en draagt op basis daarvan bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid;
 • een helicopterview, werkt resultaatgericht en accuraat en is politiek- bestuurlijk sensitief.

Meer informatie

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Reageren is mogelijk tot en met 4 september 2020. Vanaf 7 september worden alle reacties door het selectieteam in behandeling genomen.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Liesbet de Haas of Nina Ouddeken, via het NRO-secretariaat: 070-3494355

Voor meer informatie over de wervingsprocedure kun je contact opnemen met het P&O-secretariaat: 070-3440798.

Zie voor meer informatie over het NRO: www.nro.nl.

Wij bieden

 • een jaarcontract voor minimaal 24 uur per week/0,6 fte;
 • een salaris tussen € 3.778,- en € 5.196,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband (= 38 uur per week). De hoogte is afhankelijk van je opleiding en ervaring;
 • een unieke mogelijkheid om betrokken te zijn bij de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • flexibele werktijden en thuiswerk mogelijkheden;
 • 6 tot 8 weken verlof op jaarbasis;
 • vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;
 • mogelijkheden om je via een opleiding / training verder te ontwikkelen;
 • tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een middelloon pensioen bij ABP;
 • collectieve korting op diverse verzekeringen;
 • sportfaciliteiten.


*Deze velden zijn verplicht.